Általános szerződési feltételek

I.    Adatok
1.1. A Szolgáltató elérhetőségei
Weboldal (Honlap): www.ceruzafarago.hu
Név: Kőfaragó Zsuzsa E.V.
Székhely: Magyarország, 2112 Veresegyház, Zsálya utca 5.
Nyilvántartási szám: 4 3 9 9 4 4 9 7
Adószám: 6 7 1 8 9 1 2 2 -1- 33
E-mail: hello [ kukac ] ceruzafarago.hu

1.2.Tárhelyszolgáltató adatai
Név: Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Elérhetőség: info@tarhelypark.hu, +36 1 700 4140
Weboldal: https://tarhelypark.hu

II. Alapvető rendelkezések
2.1. A ceruzafarago.hu webáruház kereskedelmi tevékenységének jellege: KISKERESKEDELEM, melyben a 2005. évi CLXIV. törvény alapján végzi kiskereskedelmi tevékenységét csomagküldő kereskedelem formájában. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2§ alapján:
2.2. csomagküldő kereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a kereskedő a termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi kommunikációt bocsátja a vásárló rendelkezésére, és az ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre.
2.3. kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása A VÉGSŐ FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE 

III. A szolgáltatás tárgya
3.1. A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a honlapon aktuálisan található Termék. 
3. 2. A termék megrendelését kizárólag elektronikus úton lehet leadni. A Szolgáltató egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el.
3.3. Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon található termékkel kapcsolatos adatok (vételár, termékleírás, rendelkezésre álló mennyiség) a valóságnak a lehető leginkább megfeleljen. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 Ft-os vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Ez alól kivételt képeznek az esetleges akció keretében meghirdetett termékek. A termékeknél szereplő képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
3.4. A webáruház használata, valamint a webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a VII. bekezdésben (Adatkezelési szabályok) meghatározottaknak megfelelően használja fel.

IV. A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei
A szolgáltatás igénye vevője a Megrendelő. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen”Szerződő Felek vagy Felek”. Megrendelő a honlap használatával és az aktuálisan a Szolgáltató által kínált termék, vagy termékek megrendelésével és az oldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben (ÁSZF) foglalt valamennyi feltételt.

V. Jogi nyilatkozat
5.1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a honlap szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői és polgári jogi védelem alatt áll. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. 
5.2. A szerzői jog minden termékre, annak alkotóelemeire, szellemi alkotásra is kiterjedően (termékeken szereplő képek, illusztrációk) térben és időben Ceruzafaragót – Kőfaragó Zsuzsa E.V.-t illeti.  Semmilyen formában nem sokszorosítható, másolható, osztható, gyártható. A termékek csakis személyes használatra vásárolhatóak. A szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. 
5.3. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. Jogsértő felhasználó köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

VI. Egyéb rendelkezések
6.1. A cookie-k, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatkezelési tájékoztató előírásai az irányadóak.
6.2. Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen kérhet tájékoztatást, illetve az esetleges panaszok bejelentését az alábbi elektronikus levelezési címen teheti meg: hello@ceruzafarago.hu 
6.3. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) gyors és egyszerű, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
6.4. Kőfaragó Zsuzsa E.V. bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. egyoldalúan módosítani, mely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a webáruházban közzétett megváltoztatásáig vagy visszavonásig áll fenn. 2023. június 26. napjától hatályos.

VII. Adatkezelési szabályok
7.1. A Szolgáltató célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a weboldalon regisztrált felhasználók személyes adatainak védelmét. A jelen felhasználási feltételekben található adatkezelési tájékoztató kizárólag a webáruház tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a webáruházról közvetlenül hozzáférhetőek.
7.2. Az adatok kezelése során a Szolgáltató a törvényi előírásokat maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adathatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy hatósági végzés illetve bírósági ítélet rendeli el.

VIII. Garancia, jótállás
8.1. A termék nem vízálló.
8.2. A termék nem megfelelő használatából adódó sérüléseiért és rongálódásáért Kőfaragó Zsuzsa E.V. nem vállal.
8.3. Jótállás, termékszavatosság, kellékszavatosság tekintetében a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet és a 45/2014. (II.26) Kormány rendelet előírásai az irányadók.

IX. Szállítás
10.1. A számlázás a szállítás csak magyarországi címre lehetséges.
10.2. Személyes átvétel
Ingyenes, személyes átvételre korlátozott lehetőség van Budapesten, előzetes egyeztetés után.
10.3. FoxPost csomagautomatába szállítás
A FOXPOST egy egyszerű, rugalmas, érintkezésmentes és környezettudatos csomagátvételi mód.
Ha megrendelését bármely FOXPOST csomagautomata egyikébe kéri, nem kell egész nap a futárra várnia.
A megrendelést a A FOXPOST szállítja az előre kiválasztott csomagautomatába. A küldemény érkezéséről SMS-ben és emailben értesítést küld.
Standard kiszállítás (feladástól számított 5-7 munkanap): 1.499 Ft
További információt itt találsz: https://www.foxpost.hu/csomagkuldes
10.4. GLS házhoz szállítás
A megrendelést A GLS futárszolgálat szállítja házhoz. 
Standard kiszállítás (feladástól számított 1-7 munkanap): 1.840 Ft
További információt itt találsz: https://gls-group.com/HU/hu/home

10.5 MPL házhoz szállítás

A megrendelést az MPL futárszolgálat szállítja házhoz. 
További információt itt találsz: https://www.posta.hu/webaruhazi_jogszabaly

X. Fizetési lehetőségek
10.1. Az árak Forintban értendőek.

10.2. Átutalás 
A termék díja a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza és előre történő banki utalással kerül kiegyenlítésre, díjbekérő ellenében.
10.3. Online bankkártyás fizetés /Barion/
Online bankkártyás fizetésa Barion rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. Bankoktól független bankkártya és e-pénz elfogadására alkalmas fizetőkapu. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

XI. Elállás joga
11.1. A Webáruház vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül lehet gyakorolni. Nem alkalmazható az elállási jog a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben felsorolt egyéb termékekre, amelyek a termék sajátos rendeltetéséből adódóan a „természeténél fogva nem visszaszolgáltatható” termékeknek minősülnek.
11.2. A fenti korlátozás alá nem eső termékek esetén a vásárló a szerződéstől a termék átvételét (illetve amennyiben a termék átvétele még nem történt meg a szerződés megkötésének napját) követő tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás a következő feltételekkel gyakorolható:
11.3. Elállás esetén a terméket a vásárló az elállás közlését követő 14 napon belül bontatlan vagy bontott állapotban köteles visszajuttatni a Webáruházhoz. Határidőt megtartottnak tekintjük, amennyiben a vásárló igazolja, hogy a terméket a határidő utolsó napjáig postára adta vagy futárszolgálatnak átadta. Utánvéttel visszaküldött terméket a Webáruház nem vesz át.
11.4. A Webáruház áruházban kizárólag sérülésmentes, a kipróbáláshoz szükséges, rendeltetésszerűen használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A Webáruház követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.
11.5. Elállásra vonatkozó igényt a vásárló e-mailben, postai úton vagy írásban jelentheti be „Vásárlástól való elállás” tárgyú megkeresésében.
11.6. Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.
11.7. A visszaküldött termék Webáruház részére történő visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. Amennyiben a vásárló nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy a Webáruház a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően – mód van a termék visszaküldésére a vásárló részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vásárlót terhelik.

XII. Egyéb rendelkezések
Vis major: Kőfaragó Zsuzsa E.V. nem vállal felelősséget azokért az esetleges késedelmekért, melyek külső, általa nem befolyásolható okok miatt álltak elő, és amelyeket a visszaigazoló e-mail kiadásakor nem lehetett előre látni, illetve azokért a késedelmekért, melyeket ésszerű kiigazításokkal vagy változtatásokkal nem lehetett volna megelőzni vagy elkerülni.

Kérésre örömmel adunk további információkat termékeinkkel, vagy termékeink megrendelésével és szállításával kapcsolatban a hello [ kukac ] ceruzafarago.hu email címen.